Effektiva diskussioner

Om man som arbetsgivare är ute efter att unna sina medarbetare något alldeles extra, så kan det vara en god idé att arrangera en konferensresa! Oavsett vilket yrkesgrupp man tillhör så är konferens ofta mycket uppskattat bland kollegorna och medarbetarna, både för det annorlunda inslaget de ofta utgör, och för att det är utmärkt sätt att fortbilda sig i sin yrkesroll!

Konferenser kan bestå i en rad olika aktiviteter eller arrangemang. Många förknippar nog ordet konferens med något ett arbetslag gör tillsammans med andra arbetslag, det vill säga att det är ett möte med en ganska stor grupp folk som åsyftas. Så behöver det förstås inte alltid vara. En konferens kan innebära att ett arbetslag på 10 personer hyr in sig i en konferenslokal eller plats som i vilket fall inte utgörs av det vanliga kontorslandskapet, och bokar in en föreläsare inom ett för yrket intressant ämne. Detta är ett ypperligt tillfälle att som medarbetare både tillskansa sig ny och färsk information om yrkets förutsättningar, forskning eller framsteg.

Större konferens

En konferens kan också innebära att flera arbetslag på kanske över 100 personer ses och tillsammans arbetar med olika typer av workshops inför ett stort projekt som koncernen står inför. Ofta innebär konferensen en sammanslagning eller kombination av föreläsningar eller föredrag, och egna aktiviteter på ämnet för att aktivera åhörarna. Ofta väljer de som bokat in konferensen att avrunda den med en gemensam aktivitet, ofta kombinerat med middag.

Vissa väljer att exempelvis boka in sig på en konferensanläggning som också tillhandahåller spa-anläggningar eller andra typer av rekreationsinslag. Andra kanske väljer en konferensanläggning som är känd för sina vackra omgivningar, eller kanske för sitt centrala läge och möjligheter till shopping. Poängen är ofta att ge konferensdeltagarna något litet ”extra” i samband med konferensen. Detta är ofta mycket uppskattat och blir en bra möjlighet för kollegor och medarbetare att umgås utanför jobbets vanliga ramar, kanske komma på kreativa idéer som annars inte hade fått tillfälle att komma fram, eller bara helt enkelt bygga upp en fin gruppgemenskap tillsammans.

Var man väljer att förlägga sin konferens beror förstås på budget och omständigheter, en lite längre resa kan vara bra och givande om det rör sig om en lite större eller mer exklusiv konferens, eller om man helt enkelt vill lägga lite extra krut på att bygga på gruppgemenskapen inom arbetslaget. Å andra sidan är ofta en mindre konferensanläggning i samma stad minst lika uppskattad, huvudsaken är att man tillsammans med sina kollegor gör något annorlunda och inspirerande tillsammans!