Bättre att hyra socionomer via bemanningsföretag

Innan du testar något nytt vill du på förhand känna till vilka fördelarna är med det nya. Detta gäller även när det kommer till att hyra socionomer via ett bemanningsföretag istället för att själva anställa sådana. För visst finns det många fördelar med att välja detta tillvägagångssätt, och här berättar vi vilka de viktigaste fördelarna är!

Stor efterfrågan på socionomer

Det är vida känt att det för närvarande är en väldigt stor efterfrågan på socionomer. Detta inom såväl den kommunala och regionala sektorn som inom den statliga respektive privata diton. Denna yrkesgrupp kan arbeta med en rad olika saker. De kan till exempel vara biståndshandläggare, socialsekreterare, skolkuratorer eller fältsekreterare. Men de kan även arbeta för Arbetsförmedlingen, Kriminalvården eller andra statliga arbetsgivare. Dessutom är många anställda inom den privata sektorn. Där kan en socionom bland annat arbeta inom företagshälsovården, för ideella organisationer och kyrkor eller som egna företagare.

Därför är det lätt att förstå att efterfrågan på dem är så pass stor. Men vilka är då fördelarna med att hyra socionomer jämfört med att anställa dem? Läs vidare så delar vi med oss av svaret nedan!

Därför är det bättre att hyra socionomer än att anställa sådana

Några av de främsta fördelarna med att hyra socionomer är att du genom att göra detta:

  • Får tillgång till kandidater som redan har granskats. Bemanningsföretagen granskar såklart sina kandidater innan de hyr ut dem till uppdragsgivare. Det betyder att du får tillgång till kandidater vars lämplighet och kompetens redan har bekräftats. Detta är en viktig skillnad jämfört med att själv utföra en omfattande rekryteringsprocess.
  • Sparar tid. En rekryteringsprocess är som bekant lång och omständig. Dessutom behöver den person som anställs läras upp och komma in i arbetsgruppen. Detta är en stor skillnad mot att hyra in en socionomkonsult. Konsulterna är nämligen redo att börja hugga in och börja bidra mer eller mindre omedelbart.
  • Sparar pengar. En vanlig missuppfattning kring samarbeten med bemanningsföretag är att det skulle vara dyrare. I själva verket kan ni som uppdragsgivare dock spara en hel del pengar på att ta in konsulter. Till exempel slipper ni hålla er med en lika stor HR-avdelning. Dessutom finns det många andra kostnader förenade med att rekrytera, lära upp och behålla personal in-house.