Skapa positiva konferenser!

När man har varit på några konferenser känner man snart igen många av de sporter och aktiviteter som erbjuds. Det finns en tradition av likriktning när det kommer till ”dussin-konferenser” och få uppskattar den enformiga stilen. Vår rekommendation är att tänka brett och att tillåta dig att kliva utanför det som känns bekvämt och enkelt! Det finns många alternativ för den som vill göra sin konferens till någonting lite utöver det man redan upplevt och att våga satsa är i allmänhet också vad som ger bäst slutresultat.

Allt fler har fått upp intresset för kreativa aktiviteter och det är inte svårt att hitta kursledare och föreläsare som kan ta sig till den anläggning i Stockholm som ni valt ut för er konferens.

Välj ut en moderator

Den som bokar konferens för ett större företag med ett flertal mindre enheter, kan ha stor glädje av att utse en person som flätar samman allting. I uppdraget ingår det att hålla ordning på schema och planering samt att se till att alla grupper kan interagera och utbyta erfarenheter på ett bra sätt. En hel del av arbetet görs i förväg då man insamlar fakta och underlag från de olika kontoren och bygger en agenda för vad som skall tas upp under den konferens man förbereder. Att hålla ordning på allt som krävs för att man skall nå en lyckad konferens där alla kommer till tals, är någonting som kräver stort fokus på heltid. Därför kan man ha stor glädje av att redan tidigt komma fram till vem som håller i det hela.

Ekologisk konferens i Stockholm

Allt fler företag profilerar sig som miljövänliga och det kan kännas viktigt att hålla denna linje hela vägen för att vara trovärdig i sitt arbete för en mer hållbar utveckling och företagskultur. Söker man bland konferensanläggningar kan man hitta vissa som gått långt för att kunna erbjuda miljövänliga och ekologiska alternativ. Detta innebär inte bara att man valt ut råvaror som producerats korrekt för att kallas ekologiska, utan också att man värnar en hållbar utveckling för anläggningen.

Vissa arbetar med att få till en miljöriktig uppvärmning där man endast använder förnyelsebara värmekällor istället för att köpa el direkt eller få sin uppvärmning med hjälp av fossilt bränsle. Vidare kan man använda solpaneler för ”hushålls-el”, och givetvis välja mat som inte är besprutad. När det handlar om miljöfrågor kan man göra åtskilliga förändringar och det är svårt att säga vad som krävs för att det skall anses som en ekologisk anläggning. Skulle man vilja ha en hållbar approach i sin verksamhet kan det dock finnas stora argument för att välja ekologiska alternativ.

För de företag som förlägger sin konferens till något av de konferenshotell som finns i Stockholm väntar en härlig upplevelse som går att utforma helt efter de önskemål man har för sin konferens. Tänk på att det är en investering som ofta kan göra stor skillnad långt efter hemkomsten och att det finns orsaker till varför allt fler väljer att införa rutiner och frekventa konferenser.

Stockholm som konferensstad

Att Sveriges huvudstad även är en utmärk mötesstad är ingen nytt och det kan tes sig kanske självklart då Stockholm är Sveriges största stad. Men det finns även andra aspekter som gör Stockholm till en alldeles förträfflig stad för konferens! Arlanda ligger endast 30 minuter bort  vilket gör att det är enkelt att internationella gästar och medarbetare kommer till konferensen.