Så fungerar Hive Workspace

Coworking är det ”nyaste” inom företagshotell och flexibel arbetsplats. Flera företag erbjuder detta vilket ger både arbetsplats, nätverk och en kreativ miljö. Ett av företaget är Hive Workspace. Hive Workspace presenterar sin tjänst med att vara ”Ett kreativt coworking space med människan i fokus”. Det sammanfattar även väl vad målet med coworking innebär. Det handlar inte enbart om att företagare ska ha en enkel arbetsplats – utan ett arbetssätt där människan är i fokus, nätverkandet är viktigt och gemenskapen växer fram. Målet är, som de säger, att ”etablera samarbeten mellan våra medlemmar”.

Från aktivitetsbaserade arbetsplatser till egna kontorsplatser

Som de flesta coworking-företag erbjuder Hive Workspace kontorsplatser på olika nivåer. En ”aktivitetsbaserad arbetsplats” innebär att man som företagare kan välja vilken zon man känner för att jobba i under dagen. Det är aktiv, mellanzon samt en lugn zon. I den aktiva delen kan därmed grupparbeten eller diskussioner föras utan att man känner att man stör någon annan. Detta medan den lugna zonen innebär tystnad och lugn. Vill man istället ha ett eget kontor så kan detta även hyras. Därmed är man säker på att få en lugn arbetsplats som är samma dag för dag. I övrigt ingår samma fördelar som för alla andra medlemmar.

Lounge, Café och Konferens

Fördelen med Coworking är att allt ska finnas tillgängligt i samma lokaler. I loungen kan man jobba, slappa, umgås eller nätverka. Ett avslappnat ställe att träffa kunder på istället för att sitta i ett stelt kontor. Ta en kaffe och köp något gott i caféet eller boka en konferenslokal. Då det alltid finns personal på plats går det att få hjälp med det mesta inför och under konferensen.

Här finns Hive Workspace

Hive har Cowork-platser i Göteborg, Stockholm, Partille och Örebro. Utifrån efterfrågan och möjlighet till passande lokaler kan eventuellt nya platser öppnas i landet.

Stor efterfrågan visar på nya företagsbehov

Med flexibla arbetsplatser, korta uppsägningstider och stort fokus på nätverk möter cowork ”framtidens företagare”. Allt fler jobbar hemifrån eller låter sina anställda få ett kontor på sin ort så de inte behöver pendla. På flera punkter är coworking det företagen allt mer efterfrågar. Detta då framförallt micro och småföretag som inte har samma behov av egna lokaler, kontor eller långa hyresavtal.