Varför använda kamerabevakning

Varför använda kamerabevakning

Kamerabevakning kan behövas av många olika anledningar och i många olika sorters miljöer.  Både privatpersoner, företag och offentliga platser och institutioner kan behöva använda sig av det. Ibland behövs det för att förebygga brott och kriminell verksamhet, och ibland behövs det helt enkelt bara för att göra så att människorna som vistas i dessa miljöer där kamerabevakningen bedrivs kan känna sig tryggare. Om kamerabevakning leder till färre antal brott är dock en omtvistad fråga och dessutom så är kamerabevakning ofta en väldigt kostsam affär.

Detta är kamerabevakning

Kamerabevakning innebär i princip att man bevakar ett rum, en byggnad eller en miljö med hjälp av videokameror. Förr i tiden så var kamerabevakning mycket mindre digital, och filmen från kamerorna som man hade satt upp skickades analogt iväg för granskning i videobandspelare. Inspelningsteknikern var mycket simpel, och saknade den intelligens som kamerabevakningen har idag. De kunde till exempel inte detektera rörelse och liknades mer vid det mänskliga ögat. Dessa modeller har med tiden fasats ut och ersatts av digitala kameror, där det går att enkelt både lagra och söka bland sina inspelade filmer. Idag är nästan alla kameror och inspelare inom kamerabevakning både digitala och nätverksbaserade. De allra bästa övervakningskamerorna idag är helt självgående, vilket innebär att all inspelning kan skötas direkt från kameran.

Upplösningen i en övervakningskamera

Som redan nämnts så är i princip alla övervakningskameror som används idag digitala, och de flesta är uppkopplade mot till exempel en moln-tjänst där information och material som spelas in lagras säkert. Det finns dock kameror i många olika prisklasser. Hur mycket en övervakningskamera kostar kan till exempel bero på hur intelligent den är, det vill säga hur många smarta funktioner den besitter, eller hur stort lagringsutrymme den har. En annan egenskap som skiljer kamerorna åt är hur pass bra och hög upplösning kamerans bildsensor är. Hur tydlig och detaljrik övervakningsfilmen och bilderna som en övervakningskamera spelar in blir beror på hur många pixlar bildsensorn fångar upp. Ju fler pixlar som den fångar upp, desto skarpare blir bilden. Här följer några exempel på olika upplösningar som en övervakningskamera kan ha:

  • VGA: upplösning 640 x 480
  • HD: upplösning 1280 x 720
  • Ultra HD 4K: 3840 x 2160