Var ska larmdekaler sättas upp vid hemlarm?

Var ska larmdekaler sättas upp vid hemlarm?

Larmdekaler fyller en proaktiv funktion inom ett hemlarm. Dessa ska tydligt minska risken för ett inbrott eftersom de visar upp att hemmet är larmet och att väktare kommer att kunna tillkallas. Dessutom fyller larmdekalerna en funktion vid skadegörelse och kan innebära att väktare snabbare kan komma.

Tydlig information om hemlarm

Den primära fördelen med att sätta upp larmdekaler är att inbrottsrisken minskar. De som förbereder inbrott kan avskräckas av larmet och istället välja andra alternativ. Dessa bör därmed sitta på tydliga platser så som:

  • Fasaden på huset
  • Fasaden på garaget
  • Vid entrén på huset
  • Vid altandörren på huset
  • På fönster på bottenvåning
  • På fönster vid balkong

Även märkning vid ytterligare säkerhet

Grunden är att larmdekaler påvisar att en fastighet har hemlarm. Men finns det ytterligare larmfunktioner kan även detta nämnas. Ett alternativ kan vara att en rökgenerator är installerad. Skulle ett inbrott ske och generatorn aktiveras skulle rummet blixtsnabbt fyllas med rök. En rök som gör att inbrottet behöver avbrytas då det blir omöjligt att navigera och agera i rummet. Röken är däremot helt ofarlig och skapar ingen långvarig doft när den till slut har vädrats bort.

Monteras oftast av installatör

De hemlarm som installeras av installatörer och sedan har abonnemang innefattar alltid ett par larmdekaler. Dessa sätter installatören upp, i samråd med de boende, vid besöket. Installatören kan då avgöra vilka platser som är bäst för montering samt ge allmänna råd kring larmet.

Skulle sedan en dekal lossna eller behöva bytas ut kan larmbolaget kontaktas och nya dekaler skickas ut. Detta sker generellt utan någon kostnad då både kunden och larmbolaget tjänar på att hålla nere antal brott.

Även vid skadegörelse eller misstanke om inbrott

Hemlarm larmar när inbrott sker men inte när skadegörelse sker på fasaden eller inbrott planeras. Om en granne ser att skadegörelse skett på fasaden, och inte får tag på husägaren, finns alltid möjligheten att ringa det nummer som står på larmdekalen. Det står alltid tydligt vilket larmbolag som ska kontaktas och dess nummer. De kan sedan agera utifrån abonnemang och avtal som kunden har.

Använda falska larmskyltar och låtsas ha hemlarm?

Det finns ”falska” larmskyltar att köpa i detaljhandeln. Skillnaden är att dessa inte uppger vilket larmbolag som står bakom larmet och därmed inte heller något telefonnummer. De ger eventuellt även ett proaktivt skydd – men inte lika effektivt som korrekta larmskyltar.