Aktiviteter vid er konferens

Det finns en rad olika faktorer som ligger bakom ett beslut att åka på konferens och alla har sin uppfattning och åsikt om vad det är man skall få ut av en sådan resa. De aktiviteter man väljer att inkludera i vistelsen utgår till stor del från vad det är man är ute efter att uppnå.

 • I Det fria
  Vill man ha aktiviteter som drar nytta av naturen som plats och kultur i så stor utsträckning som möjligt, kan man välja naturupplevelser. Det finns enorma skogar att vandra i och för den som vill paddla kanot eller vistas i skog, finns en hel del att vara med om! För de som är på konferens med ett syfte att förbättra samarbetet och jobba med teambildning, kan det vara en utmärkt idé att vistas i det fria. Det ger perspektiv på vardagen och understryker hur viktigt det är att alla drar åt samma håll och gemensamt tar sig fram till ett resultat som alla kan vara stolta över. Golf är en rätt vanlig och givande aktivitet som passar många konferenser, även om man inte har spelat tidigare brukar en tränare kunna lära en större grupp grunderna rätt fort och sen kan ni själva ge er ut och prova på på en så kallad kortbana vilket är lite lättare än en vanliga.

 • Guidning
  Det finns gott om hantverk och traditioner i Sverige som man kan vilja se innan man sätter sig på flyget för att komma tillbaks till och den plats där man bor. Att få höra historien och att få se lite skärvor av landskapets historia är ofta omtyckt och uppskattat. Om ni vill ha lite paus från föreläsningar och diskussioner finns det kort sagt en hel del aktiviteter att ägna sig åt.
 • Föreläsningar
  Kanske bär det vissa emot att kalla föreläsningar för en aktivitet, men det finns många intressanta talare som kan gästa konferensen och berätta om något intressant ämne. Även om man talar om föreläsningar behöver det inte handla om vardagens arbete. För en konferens som syftar till att diskutera företaget och att gå igenom nya rutiner, kan det bli en vitaminspruta att få höra lite mer från någon som har sakkunskap i ett ämne som relaterar till det man arbetar inom. Dessa talare är i allmänhet personer man får ta kontakt med på egen hand och inte någonting som brukar ingå när man köper en färdig konferenslösning från arrangörer.
 • Kreativitet
  Det finns alltid tid och plats för att gå utanför de formella ramarna och att kasta sig in i konsten. Hör kan man bryta gränser och hitta nya sätt att uttrycka sig. Det resulterar ofta i att man ändrar fokus och att man kan få tillgång till idéer som man kanske inte tidigare har tänkt. Om man skall ge sina kollegor och medarbetare störst möjlighet att utvecklas och att kunna bidra till verksamheten, är det viktigt att man inte bortser från kreativitet som en möjlig väg framåt.